Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

Gereksiz BT Harcamaları Nasıl Kontrol Edilir?

Gereksiz BT Harcamaları Nasıl Kontrol Edilir?

Son birkaç yılda dijitalleşme dünya genelinde giderek artan bir değer kazandı ve bunun sonucunda dijital işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Çeşitli pandemi varyantlarının potansiyel etkisine rağmen, dijital pazarda yüksek refah beklentilerine sahip ekonomik patlama, teknoloji yatırımlarını teşvik etmeye devam edecek. İş dünyasında artan rekabet, kurumsal dijitalleşmenin itici gücü haline geldi. Dijitalleşmenin kesin odak noktası modernizasyonda yatmaktadır. Bu nedenle şirketler BT bütçelerinin büyük bir bölümünü teknoloji yatırımlarına ayırmaktadır.

Pazar araştırma şirketi Gartner'ın tahminlerine göre, küresel BT harcamalarının 2022'de 4,5 trilyon ABD doları olması beklenebilir, bu da 2021'e göre yüzde 5,1'lik bir artışa tekabül ediyor. Özellikle iş ve teknoloji danışmanlığına yapılan harcamaların 2022'de %10'a kadar artması bekleniyor. Şirketlerin dijitalleşme bağlamında çeşitli hedefleri var. Şirketlerin çoğunluğunun bu hedeflere ulaşmak için yeterli BT bütçesi yoktur. İşte tam da bu noktada BT maliyet optimizasyonu tavsiye edilir hale geliyor.

Ancak bu tür bir maliyet optimizasyonu tam olarak nedir?

BT Maliyet Optimizasyonu nedir?

BT Maliyet Optimizasyonu, şirketlerin gereksiz BT yatırımlarını azaltmak için bir iş sürecidir. BT bütçelerini verimli kullanmak, iş liderlerinin (CIO'lar) en önemli görevlerinden biridir. BT maliyet optimizasyonunun temel amacı, BT varlıklarını düşük değerli gerçekleştirmek, gereksiz BT harcamalarını ortadan kaldırmak ve bu tasarrufları bilgi teknolojisi değeri yüksek yatırımlara dönüştürmektir.

Aşağıdaki paragraflarda, BT maliyet optimizasyonu için en önemli yöntemlere daha yakından bakacağız.

BT Maliyetlerinizi Optimize Etmenin 5 Temel Yöntemi

  1. Sunucu maliyetlerinden tasarruf edin
  2. Gereksiz BT harcamalarını ortadan kaldırın
  3. Bütünsel ve kapsamlı bir BT Varlık Yönetimi yaklaşımı uygulayın
  4. Fiyat ve koşullar konusunda farklı tedarikçilerle görüşmeler sağlayın
  5. İş ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi belirleyin

Sunucu maliyetlerinden tasarruf edin

Birçok şirket, geçmişte büyük miktarda yatırım yaptıkları sunucuları artık yalnızca sınırlı bir oranda kullanıyor. Sonuç olarak, şirketler sunucu maliyetlerinin olması gerekenin iki katı maliyete sahip olabilirler. Bu nedenle yönetim seviyesinin, özellikle BT yöneticilerinin, sunucu kullanımını analiz etmesi ve sunucu paketini yüklerine göre değiştirmesi gerekir.

Gereksiz BT harcamalarını ortadan kaldırın

BT yatırımlarının %100 başarılı olması için geçerli bir olasılık yoktur. Bazı kurumsal BT satın alımları artık yeterli BT avantajına sahip olmayabilir. Gereksiz, kullanılmayan ve tekrar eden BT varlıkları şirketlerin BT bütçelerini boşa harcıyor. Bu nedenle şirketlerin BT varlıklarını analiz etmeleri ve yeterli değer sağlamayan BT varlıklarından kurtulmaları gerekmektedir. Bunları değerlendirmek için şirketlerin etkin bir BT varlık yönetimi (ITAM) stratejisine ihtiyacı vardır. BT varlıklarına odaklanan ITAM yazılımı, BT varlıklarının yaşam döngüleri boyunca izlenmesi ve yönetilmesi için iş süreçlerini içerir. BT Varlık Yönetim Yazılımı, şirketlerin BT varlıklarını derecelendirmek için veri ve içgörü elde etmelerini sağlayan çerçevenin görünürlüğünü artırır.

Bütünsel ve kapsamlı bir BT Varlık Yönetimi yaklaşımı uygulayın

BT varlıklarını yönetmek, kuruluşların BT ortamlarını ve BT maliyetlerini optimize etmek için benimsemeleri gereken bir yaklaşımdır. ITAM, BT departmanının sorumlu olduğu tüm varlıkların izlenmesini ve ölçülmesini sağlar. Şirketler ITAM'ı kullanarak uygulamaları, donanımları, sistemleri ve tüm entegrasyonları hakkında kapsamlı verilere sahip olurlar.

Fiyat ve koşullar konusunda farklı tedarikçilerle görüşmeler sağlayın

Bir BT varlığı satın alırken BT departmanları hem fiyat hem de hizmet için en iyi değeri bulmaya çalışmalıdır. Belirli sektörlerdeki güçlü rekabet göz önüne alındığında, şirketler bu durumu satın alma süreçlerinde kendi avantajlarına kullanabilmektedir. Aynı BT kalitesini ve işlevselliğini korurken, ihtiyaç duydukları ürünü alternatif bir tedarikçiden daha düşük fiyata satın alabilirler.

İş ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi belirleyin

Bir sürecin başarılı olması için ister dijital dönüşüm süreci, ister BT yatırım planlama süreci deyin, sürecin başında hedeflerin belirlenmesi gerekir. BT maliyetlerinizi optimize etmek istiyorsanız, öncelikle iş hedeflerinizi ve BT ortamınızı kapsamlı bir perspektiften incelemelisiniz. Bu incelemenin ardından eksikleriniz ve öncelikleriniz daha şeffaf bir şekilde belirlenecektir. Ayrıca, BT varlıklarının yönetimini desteklemek için örneğin harici, uzmanlaşmış hizmet sağlayıcıların da kullanılması gerekip gerekmediğini organize etmek ve planlamak da mümkündür.

Devam eden bu süreçlerde şirketler de hibrit bir BT modeli uygulayarak BT maliyetlerini optimize edebilir ve rakiplerine karşı rekabet güçlerini artırabilirler. Ayrıca dijital dönüşümle bağlantılı olarak oluşturulabilecek başka etkili yöntemler de uygulanabilir.

BT Maliyet Yönetimi Nedir?

BT maliyet yönetimi, işletmelerin tüm teknoloji envanterlerinin maliyetlerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için gerçekleştirilen iş sürecidir.

İşletmelerin ihtiyaçlarını bütçelerini aşmadan karşılayabilmelerini sağlamak için işletmelerin BT maliyetlerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Bu önemlidir çünkü çoğu işletmenin teknolojiye yatırım yapabilecekleri sınırlı kaynaklar vardır.

Ayrıca BT maliyet yönetimi, şirketlerin iş gereksinimlerine uygun teknolojileri seçmelerini ve bunları verimli kullanmalarını sağlayarak şirketlerin paralarının karşılığını aldıklarından emin olmalarına yardımcı olur. BT maliyet yönetimi, bir kuruluşun stratejik hedeflerinin, işletim ortamının ve benzersiz iş gereksinimlerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Ayrıca, bu hedeflere işletmeye değer katacak şekilde ulaşılmasına yardımcı olacak araç ve süreçlerin anlaşılmasını da gerektirir.

BT maliyet yönetiminin amacı yalnızca maliyetleri azaltmak değil, aynı zamanda birisinin teknoloji harcamalarınızı sürekli olarak izlediğinden emin olmaktır, böylece ihtiyacınız olmayan veya satın almadığınız şeylere para harcamanıza gerek kalmaz.

Loggle'ın İşletmeler için BT Maliyet Yönetimi Yazılımı: 5 Temel Fayda

  1. Kullanım kolaylığı edinin
  2. Riskinizi en aza indirin
  3. Zamandan tasarruf edin
  4. Karlılığı artırın
  5. Maliyetleri azaltın

BT Varlık Yönetim Yazılımı, BT Maliyetlerinizi Optimize Etmenize Yardımcı Olur

BT Varlık Yönetim Yazılımı, şirketlerin ITAM süreçlerini geliştirmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Şirketler, ITAM yazılımını kullanarak, BT varlıklarını verimsizlikten ve elektronik tabloların işlevsizliğinden koruyarak daha entegre bir BT Varlık Yönetimi sürecini benimseyebilirler.

Loggle ile uçtan uca BT Varlık Yönetimi yazılımı, uygulama portföylerini, donanım varlık yönetimini, entegrasyon envanterini ve BT maliyet yönetimini yönetmek için çözümler sunar. Şirketler, tüm varlıklarının envanterini yönetmek ve BT yatırımlarını şekillendirmek için içgörü kazanmak için Loggle'ı kullanabilir. Loggle'ı bulutta veya kendi sunucularınızda çalıştırabilirsiniz.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.