Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

BT Denetimlerinin Önemi Nedir?

BT Denetimlerinin Önemi Nedir?

BT denetimleri, şirketlerin ihtiyacı olan varlıkların ve sistemlerin onlar için yararlı olup olmayacağına dair bir sonuca varmak ister. Varlıkların ve sistemlerin yararlarından şöyle bahsedebiliriz: BT denetimi, var olan kaynakların verimli kullanımı, iş ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi, bu noktada yapılan denetimler, onların kurumsal mimarisinin sağlıklı oluşturulması için etkili bir rol oynar.

Bunun yanında BT denetimleri, şirket için gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlülük oluşturma süreçlerinin geliştirilmesi ve korunması konusunda etkili olduğunu kadar önemlidir. Bu 3 ana etkenin ortak kümesinin veri olduğunu da söyleyebiliriz.

BT Denetimlerinin yapılması kadar nasıl yapıldığıda önemlidir. Bunu genel denetim prensiplerine uygun ve doğru biçimde yapılması önemli bir husustur. BT Denetim prensipleri içerisinde dört önemli nokta bulunur.

  • Risk tabanlı denetim planlaması
  • Saha Çalışması
  • Raporlama
  • İzleme

Risk Tabanlı Denetim Planlaması

Risk tabanlı denetim planında genel amaç; denetim kaynaklarının olasılık ve risk ortak kümesinin en yoğun olduğu kısma odaklanmasıdır. Risk tabanlı denetim planı, denetim bütçe taleplerine destekler ve faaliyetlerin bir uzman tarafından denetlendiğinin göstergesidir.

Bunun yanında risk tabanlı denetim planı, oluşabilecek riskleri göz önünde bulundurur ve denetim evrelerini gerçekleştirirken analitik bir yaklaşım ile süreci destekler. Oluşabilecek risk durumlarına örnek olarak şunları söyleyebiliriz: Siber saldırılar, son kullanıcı hataları, yazılımsal ve donanımsal hatalar, veri ve programlara yetkisiz erişim.

Saha Çalışması

Yapılan BT çalışmalarının kontrolünün sağlanması saha çalışmaları içerisinde önemli bir oynuyor. Bununla birlikte bulguların oluşturulması ve verilen önerilerin geliştirilmesi denetim alanının önemli ve etkili süreçlerinden birisidir.

Raporlama

Denetimlerin amaçlarından ve kapsamlarının yapıldığı süreçlerlerden biridir. Bu sürece amaçlar ve kapsamlar bir yana, bulgular,öneriler ve eylemlerini planlamak ve başarı performansının yapılması eşlik ediyor.

İzleme

Uygun bulunan eylemlerin aksiyon planlarının yapılması izleme sürecinin önemli noktalarından birisidir. BT Denetimlerine ilişkin takip faaliyetleri ise bir diğer önemli husustur. BT denetim faaliyetleri detaylı testler gerektirebilir.

BT Kontrol Çerçeveleri Nedir ve Nelerdir?

BT kontrol çerçeveleri, yapılan BT denetimlerinin genel standartlarını oluşturur. Genel olarak kurumların kendilerine uygun bir BT kontrol çerçevesi benimsemesi önemlidir. Bu benimsenen BT kontrol çerçevesi mutlaka kuruma uyarlanmalıdır. Peki BT kontrol çerçeveleri nedir? BT kontrol çerçevesi 4 farklı parçadan oluşur. Bu kontrol çerçeveleri şöyledir:

  • COBIT
  • ITIL
  • eSAC
  • COSO

BT Denetimi Risk Değerlendirmesi

BT denetimi risk değerlendirmesi, BT alanı için kritik bir konudur. Risk değerlendirmesi ilgili kurumun uygulayacağı süreç ve hedefleri değerlendirerek gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra, denetimde görev alacak kişilerin detay seviyesi belirlenmesi amacıyla ve yukarıda bahsettiğimiz gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük adı altına gerçekleştirilir.

Risk değerlendirmesi sırasında ise, dikkate alınması gereken 6 husus vardır. Bilgi teknolojilerinin o şirket için yeri ve önemi, ilgili şirketin yapısı, BT ekibinin çalışma yapısı, planlar ve değişken durumlar, stratejik önceliği olan plan ve dış etmenler bu süreçte mutlaka dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.