Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

Kurumsal Mimarinin Faydaları Nelerdir?

Kurumsal Mimarinin Faydaları Nelerdir?

Enterprise Architecture Nedir?

Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture), organizasyonun iş stratejilerini ve bu iş stratejileri ile BT sistemleri arasındaki ilişkiyi yöneten bir iş konseptidir. Kuruluşların BT altyapılarını iş hedefleri ve stratejileriyle uyumlu hale getirmelerine olanak tanır. İş stratejilerinin yönetimi için kurumsal analizlerin planlanmasını, tasarlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

Günümüzde iş süreçleri manuel olarak yönetilemeyecek kadar karmaşıktır. Bu nedenle kurumsal mimari artık kuruluşlar için bir zorunluluk haline gelmiştir. Kurumsal mimari, verimliliği, çevikliği ve standardizasyonu artırırken karmaşıklığı azaltmayı amaçlar.

EA kavramı, karmaşık sistemlerin analiz edilmesinin zorluğu ve BT ihtiyaçlarının doğru bir şekilde değerlendirilememesi gibi nedenlerden ortaya çıkmıştır.

Kurumsal Mimari Çerçeveleri Nelerdir?

Kurumsal Mimari Çerçeveleri, kurumsal mimari uygulamasının yöntemlerini, araçlarını ve süreçlerini belirtir. EA Çerçeveleri açıklama, tasarım yöntemi ve organizasyondan oluşur. Farklı çerçeve türleri farklı amaçlara hizmet edebilir. Bu nedenle kurumların çerçeve tercihi EA'nın verimliliğini etkiler. Yaygın olarak kullanılan bazı çerçeveler şunlardır:

 • TOGAF (The Open Group Architecture Framework / Açık Grup Mimarisi Çerçevesi)
 • Zachman Çerçevesi
 • FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework / Federal Kurumsal Mimari Çerçevesi)
 • O-AA (Open Agile Architecture / Açık Çevik Mimari)
 • Gartner EA Metodolojisi
 • DoDAF (The US Department of Defense Architecture Framework / ABD Savunma Bakanlığı Mimari Çerçevesi)
 • SAP Kurumsal Mimari Çerçevesi
 • OBASHI İş & BT Metodolojisi ve Çerçevesi

Kurumsal Mimarinin Faydaları

EA, kuruluşlara birçok fayda sağlar. Kuruluşların BT durumlarını ve BT hedeflerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmelerini sağlar.

Karmaşıklığın Azaltılması

Yönetilmesi zor olan karmaşık sistemler, verimliliği düşürmenin yanı sıra birçok hataya neden olabilir. Daha önce de belirtildiği gibi EA, organizasyonlardaki sistemlerin karmaşıklığına bir çözüm olarak ortaya çıktı. Bu nedenle, sistemlerin karmaşıklığını azaltmak, bir kuruluşun EA'dan en büyük beklentilerinden biridir. Doğru araçlarla sistemlerin yönetimini kolaylaştırır. EA, hedeflere katkıda bulunmayan süreçleri tespit edip durdurarak sistem karmaşıklığını azaltır.

Standardizasyon

Kurumsal Mimari, süreçleri ve uygulamaları standartlaştırmaya yardımcı olarak daha fazla kararlılık sağlar. Standart süreçler, karşılaşılabilecek riskleri azaltırken verimliliği artıracaktır. EA ayrıca BT süreçlerini ve BT altyapısını başarılı bir şekilde standartlaştırabilir. Daha iyi bir BT altyapısı daha başarılı sonuçlar verecektir.

Boşa Geçen Zamanı Azaltmak

Kurumsal Mimari, BT araçlarının ve süreçlerinin optimizasyonunu sağlayacağı için BT personeline zaman kazandırır. Sorunların nedenlerinin daha hızlı tespit edilmesini sağlayarak daha büyük sorunların önüne geçer. Bu, aksamalardan kaynaklanan zaman ve iş gücü kaybını azaltır.

Tasarruf

Kurumsal Mimari, fayda sağlamayan süreçleri ortadan kaldırır. Bu aynı zamanda gereksiz yere tekrar eden süreçleri de içerir. Bu, önemli ölçüde kaynak ve maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca EA, BT altyapısını optimize ederek BT bütçesinden tasarruf sağlar.

Değişim Analizi

Kurumsal Mimari, kuruluşlara daha yüksek çeviklik sağlar. Bu, sektördeki değişiklikleri daha hızlı analiz edebilmek ve bunlara yanıt verebilmek anlamına gelir. Stratejiler ve BT süreçleri yeni modellere uyarlanabilir veya değişikliklere göre yenilenebilir.

Güçlü Güvenlik

EA, günümüzün siber güvenlik ihlallerine karşı alınan önlemlerin sistemli yapısını anlatıyor. Cephaneliğinizdeki en önemli araçlardan biri haline gelir ve siber güvenliğinizi güçlendirerek verilerin korunmasında fark yaratır. Çünkü çevrimiçi dünyanın genişlemesiyle birlikte siber güvenlik açıkları da artıyor. Her an sisteme zayıf bir noktadan girebilecek tehditleri önlemek için tetikte olmak gerekir. Olası veri ihlalleri ve hırsızlıklar aslında buzdağının sadece görünen kısmı.

Tehditlerin dışarıdan geleceği açıktır. Ancak aynı yazılımın tekrar tekrar satın alınması ve BT departmanının bundan habersiz olması, siber güvenlik açıklarını daha da artıracaktır. EA ile siber güvenlik alanına değer katarak daha yüksek bir korumaya sahip olabilirsiniz.

Kurumsal Mimari Uzmanlığı Ne İş Yapar?

Kurumsal Mimari, iş stratejisini geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun tüm yönlerini birleştiren ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir çerçeve sağlar.

Bir kurumsal mimar, kuruluşun amaçları, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler için stratejiler sağlamaktan sorumludur. Kurumsal mimar, işletme yöneticileri, BT uzmanları, proje yöneticileri veya uzmanlıklarına ihtiyaç duyan diğerleri dahil olmak üzere paydaşlarla çalışır.

Bir kurumsal mimarın rolü, bir organizasyonun tüm yönlerinin amaç ve hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamaktır. Kaynak kullanımını optimize ederek ve iş ihtiyaçlarını teknoloji yetenekleriyle uyumlu hale getirerek kuruluşun hedeflerine ulaşmasını sağlamaktan sorumludurlar. Kurumsal mimar, bireysel projelerin veya girişimlerin ötesini görebilmeli ve bunların bir kuruluşun günlük işleyişinin yanı sıra uzun vadeli hedeflere ilişkin genel resme nasıl uyduğunu anlayabilmelidir.

Bir kurumsal mimarın sorumlulukları şunları içerir:

 • Teknolojiye yapılan yatırımlar için iş vakaları oluşturur.
 • Platformlar arasında standartları tanımlar.
 • Bilgi teknolojisi projelerini yönetir.
 • Hâlâ faydalı olup olmadıklarını veya kullanım sürelerini doldurup doldurmadıklarını belirlemek için mevcut yazılım paketlerini gözden geçirir.
Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.