Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

Uygulama Portföy Yönetiminin Şirketler İçin Avantajları Nelerdir?

 Uygulama Portföy Yönetiminin Şirketler İçin Avantajları Nelerdir?

Hayatınızda hiç alışveriş merkezine gidip eviniz için vazo, resim çerçevesi gibi bir dekoratif eşya alıp geri döndüğünüz fakat eve geldiğinizde, aldığınız ürün hakkında mağazada olduğundan daha az heyecanlı hissettiğiniz oldu mu?

Eğer oldu ise bunun sebebi, mağaza rafında eşsiz ve dikkat çekici görünen ürünün, evinizdeki dekorun geri kalanıyla uyumlu olmamasından kaynaklıdır. Bundan dolayı, aldığınız ürün eve gelince albenisini kaybeder.

Bu, kurumsal kuruluşlardaki yazılımlarda da olan bir durumdur. Kurumlar, acil sorunlarını çözmek için yazılım satın alırlar; bunun uzun vadeli iyi bir uyum olmadığını anlarlar ve bu yazılımlar ya unutulur ya da arada bir kullanılır.

Her iki durumda da, aynı anda yüzlerce, hatta binlerce uygulamayı takip etmekle görevli BT ekipleri için büyük bir iş oluşur. Bu takip süreci, Uygulama Portföy Yönetimi (APM) olarak adlandırılır.

Bu yazıda ele alacağımız başlıklar şunlardır :

1. Uygulama portföy yönetimi nedir? Kulllanım alanları nelerdir?

2. Uygulama portföy yönetiminin kullanım nedenleri nelerdir?

3. Uygulama portföy yönetiminin şirketler için avantajları nelerdir?

Uygulama Portföy Yönetimi Nedir?

Uygulama Portföy Yönetimi (APM), genel teknoloji yığınınızı optimize etmek amacıyla kuruluşunuz içinde satın alınan ve kullanılan tüm yazılım uygulamalarını takip etmek için gerçekleştirilen iş süreçlerini temsil eder.

Uygulama Portföy Yönetimi çoğu zaman, tüm yazılımların güvenli, uyumlu, entegre, güncellenmiş ve tüm potansiyeliyle kullanıldığından emin olmak için Bilgi Teknolojisi (BT) ekipleri tarafından gerçekleştirilir. BT ekipleri bunu yalnızca tüm uygulama portföylerini yönetmek için kullanmakla kalmaz, aynı zamanda bir dizi uygulama diğerinin yerini alabilir, pek çoğuyla entegre olabilir ve iş yönetimini konsolide edebilir.

Büyük ölçekli işletmelerde uygulama portföy yönetimi tipik olarak aşağıdakileri içerir:

 • Bir kuruluş içinde dağıtılan veya kurulması planlanan geçmiş, şimdiki ve gelecekteki uygulamaları belgelemek.
 • Uygulamaların yaşam döngülerindeki değişiklikleri belirleme ve/veya otomatikleştirmek.
 • Uygulamaları iş yeteneklerine göre organize etmek.
 • BT bileşenlerini teknoloji yığınlarına yerleştirmek.
 • Uygulamaların teknik ve işlevsel değerlerini derecelendirmek.

Uygulama Portföy Yönetimi Neden Önemlidir?

 • Bulut yerel stratejilerini etkinleştirir.

Dinamik bir uygulama kataloğu, temel BT süreçlerini iş kritikliğine göre güvenli bir şekilde yükseltir ve uyarlar. Bu durum, verimli bulut yerel geliştirme standartlarını uygulamak için bir ön koşuldur. Kurumsal mimarlar (EA) ve bulut mimarları için pratik bir kaynak olan Uygulama Portföy Yönetimi, bulut ortamlarını yinelemeli olarak genişletirken çevik (agile) ilkeleri de entegre eder, kurumsal engellerin saptanmasını sağlar.

 • Güvenlik ve uyumluluk açıklarını azaltır.

Ömrünü tamamlamış uygulama hizmet yaşam döngülerinden kaynaklanan uyumluluk sorunları, ya satıcı bilgi veri tabanlarına entegre edilmiş ya da dağıtımlı olarak sürdürülen BT portföyleri kullanılarak tespit edilebilmektedir. Ayrıca, müşteri verilerini işleyen ancak zamana duyarlı yazılım lisanslarında çalışan tüm uygulamalar, denetim yönetimini desteklemek için izlenebilir.

 • Bulut ve hibrit maliyetlerini ve kaynaklarını optimize eder.

BT liderleri, bulut maliyetlerini ve yatırımları analiz etme konusunda işletmeyi desteklemelidir. Bunu, iş yüklerini yerinde veri merkezleri ve genel bulut alanları arasında stratejik olarak bölerken yapmak, birden çok hesap ve iş birimi genelinde bulut maliyet eğilimlerine ilişkin bağlamsallaştırılmış, otomatik güncellemeler gerektirir. Bu, bulut satıcılarına doğrudan entegre edilmiş uygulama envanterleriyle mümkün olabilir.

Yalın ilkeler ve Teknoloji İş Yönetimi (TBM) çerçevesi ile süreçleri yükseltir.

Uygulama Portföy Yönetimi programlarından elde edilen veriler, TBM çerçevesinin kurumsal çapta benimsenmesini ölçmek için kullanılır. Uygulama Portföy Yönetimi, bulut satıcısına özel hizmetleri BT'nin işletmeyi yürütme ve işletme harcamalarını değiştirmeye yardımcı olma yeteneklerine göre belgeleyerek, hizmetleri uygun maliyetli yöntemlerle ölçeklendirmek isteyen BT ekipleri için doğal bir yol arkadaşıdır.

 • BT karmaşıklığını azaltır ve verimliliği artırır.

Milyar dolarlık kuruluşlardaki BT ortamları genellikle çoğu sabit iş yeteneklerinden kopuk olan, birbirine bağlı binlerce varlık içerir. Uygulama Portföy Yönetimi, uygulamaları kategorilere ayırarak ve fazlalığı tam olarak belirleyerek bu BT karmaşıklığını sistematik olarak çözer. Bu organizasyon, teknolojilerin ve süreçlerin uygulamalarını koordine ederken yardımcı olur.

 • İş ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermek için iş ve BT arasındaki iş birliğini teşvik eder.

Uygulama Portföy Yönetimi, BT ve işletme arasındaki yakın işbirliğine dayanmaktadır. Geliştirme, iş ihtiyaçlarını ne kadar erken teşhis edebilirse, çözümler ilgili güvenlik, yazılım ve pazar standartlarına o kadar erken uyarlanabilir. Çoğu zaman bu, otonom geliştirme döngülerini en etkin şekilde uygulamak için nerede ve hangi veri kaynaklarıyla çalışıldığının tanımlanmasını içerir.

 • BT görünürlüğünü ve kontrolünü iyileştirir.

Kuruluşlar, BT varlıklarının BT'de tam görünürlüğü garanti etmek için uygulama portföy yönetimi metodolojisine güvenir. Uygulama Portföy Yönetimi, yerleşik en iyi uygulamalara göre mimariyi, altyapıyı ve dağıtımları doğrularken bulut ortamlarını etkileyen ihlalleri tespit ederek hibrit BT ortamlarının belgelenmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

 • BT projelerine öncelik verir.

Uygulama Portföy Yönetimi, iş değerine ve mevcut kaynaklara (personel ve teknolojik) göre projelere ve bunlarla ilişkili uygulamalara öncelik verir. Bu üst düzey netlik, organizasyonel hedefler çizilirken doğrudan CIO'ların ve CFO'ların kararlarını desteklemek için kullanılır.

 • Teknolojik boşlukları ve veri fazlalıklarını ortaya çıkararak iş süreçlerini güçlendirir.

Tam olarak tanımlanmış bir uygulama portföyü, iş süreçlerini yavaşlatması muhtemel teknolojik boşlukları ve fazlalıkları tespit eder.

Uygulama Portföy Yönetiminin Şirketler için Avantajları Nelerdir?

 • Uygulamalar/BT sistemleri üzerinde görünürlük ve kontrol

Uygulama Portföy Yönetimi, şirketlerdeki uygulamalar için yaşam döngüsü, maliyetler, dağıtımlar veya destekledikleri iş yetenekleri gibi birden çok perspektif altında bir uygulama envanteri gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu sistem, BT portföy yöneticilerinin bir BT varlığının iş üzerindeki etkisini anlayabilmek ve uygulamaları rasyonelleştirmek amacıyla olasılık analizi yapmaya başlayabilmeleri için, söz konusu uygulamaları teknolojilere ve iş yeteneklerine de bağlayabilir.

Uygulama envanterini daha etkili hale getirmek için uygulama sahipleri kendi uygulamalarıyla ilgili bilgileri güncelleyebilir. Genel olarak bu envanter, daha fazla görünürlük ve BT sistemleri hakkında daha iyi bilgi sağlayarak BT liderlerinin yeni iş projelerini kolayca benimsemelerini sağlayacaktır.

 • Uygulama rasyonalizasyonu ve BT çevikliği

Uygulama Portföy Yönetimi araçları, portföyün durumunu anlamak için birçok gösterge panosu içerir. Uygulama yaşam döngülerine ilişkin panolar, uygulamaların ne zaman kullanımdan kaldırılacağı veya başka bir sürümle değiştirileceği hakkında bilgiler sağlar. Uygulamalar arasındaki veri akışları gibi diğer panolar, diğerleriyle veri alışverişi yapan bir uygulamanın kaldırılması olasılığına biraz açıklık getirir. Ancak bir portföy yönetimi uygulamasının gücü gerçekten iş perspektifinde yatmaktadır. BT liderleri, uygulamaların iş yeteneklerini nasıl desteklediği konusunda net bir anlayışa sahiptir ve bu nedenle hangi uygulamaların iş için kritik olduğunu bilirler. Uygulama portföy yönetimi araçları, iş kullanıcılarının kullandıkları uygulamalar hakkında görüşlerini bildirmelerini sağlayan anketleri de içerir. Böylece BT liderlerini alacakları kritik kararlarda temellendirilmiş raporlarla besler.

Yalnızca bu panolar olası tutarsızlıkları vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda BT dönüşümünün daha iyi planlanmasına da yardımcı olur. BT yöneticileri bu panoları kullanarak uygulamaları rasyonelleştirebilir, BT maliyetlerini azaltabilir ve uygulamalarının iş değerini daha iyi anladıkları için BT esnekliğini artırabilir.

 • Teknoloji eskime riskinin azaltılması ve standardizasyon

Genellikle BT departmanları, kuruluşlar için potansiyel olarak bir tehdit oluşturan çok sayıda yazılım teknolojisi bileşenini yönetir. BT departmanları, kullanımdaki teknoloji ürünlerinin çeşitliliğini sınırlayarak önemli bir ölçek ekonomisi gerçekleştirebilir ancak uygulamayı kullanan ekiplerin de fikirleri bu noktada çok önemlidir.

Teknolojinin eskidiğini belirlemek için uygulama portföy yönetimi araçları, kullanım ömrü sonu tarihleri ​​de dahil olmak üzere yaşam döngüleri hakkında bilgi içeren dış kitaplıklara bağlanabilir. Bu bilgilere dayanarak, uygulamaların ve teknolojilerin kullanım ömrünün nasıl etkilendiğini gösteren panolar mevcuttur.

Bu değerlendirme tamamlandıktan sonra, teknoloji portföy yöneticileri teknolojilerin şirketin standartlarına uyup uymadığına karar verebilir. Teknoloji portföy yöneticileri, teknoloji standartlarını tanımlayarak şirketlerin teknoloji sayısını ve maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olurken projelerin sahte teknolojiler kullanmamasını sağlar.

 • İyileştirilmiş BT dönüşüm yol haritası

Uygulama Portföy Yönetimi çözümleri, BT sistemlerinin bütün resminin sağlanmasında ve BT yöneticilerinin BT sistemlerinin dönüşümünü planlamalarında yardımcı olur. BT yöneticileri, uygulama yaşam döngülerine ve maliyet varsayımlarına dayalı olarak gelecekteki BT projelerini simule edebilir ve varsayımların sonuçlarını analiz edebilir. Bunu yapmak için, bir uygulamayı genişletme veya aşamalı olarak kullanımdan kaldırma gibi farklı varsayımlara dayalı bir girişimler karışımı oluştururlar ve bu girişimleri farklı senaryolarda derlerler. Ardından, bu potansiyel adımların BT sistemleri üzerindeki etkisini görebilir ve farklı senaryoları karşılaştırabilirler.

Böylece BT departmanları, BT dönüşümünü planlayarak ve yürüterek, yeni BT yatırımlarına daha fazla kaynak ayırabilir ve inovasyona odaklanabilir.

Özetle, çevik bir BT ortamına sahip olmak günümüzün iş ekosisteminin anahtarıdır. Müşteri talebini yönlendiren dijital dönüşümle birlikte bir BT mimarisi, pazarın hızla değişen ihtiyaçlarına dinamik olarak uyum sağlamalıdır.

Uygulama portföy yönetiminin amacı; iş hedeflerine olanak sağlamak, stratejik etkenlere etkin bir şekilde yanıt vermek, mimari ilke ve standartlara uymak ve kilit paydaşların endişelerini ve hedeflerini ele almak için tek bir mimari vizyonu ifade etmektir. Uygulama portföy yönetimi çalışmaları, uygulama yığınınızı optimize etmenize, paydaşlar arasında şeffaflık oluşturmanıza ve iş liderlerinize gerçek değer sunmanıza yardımcı olur.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.