Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

BT Maliyet Yönetimi Nedir?

BT Maliyet Yönetimi Nedir?

Bilginin pratik bir şekilde işlenmesini ve insanlar için faydalı hizmet biçimlerine dönüşmesini sağlayıcı bilgiye dayalı teknolojilere bilişim adı verilir. Kamu ve özel sektör tarafından bilgi teknolojilerine yönelik yatırımların artırılmasındaki temel amaç verimliliğin sağlanması ve rekabet gücü kazanmış olmaktır. Bilgi teknolojilerinden yeteri kadar fayda sağlamayan kurum veya ülkelerin büyük ekonomiye sahip olması mümkün gözükmemektedir. O nedenle bilgi teknolojisini tüketmek yerine üretmek çok daha önemli bir durumu ifade eder.

BT Maliyet yönetimi tanımına bakmadan önce maliyet yönetimi tanımına bakacak olursak; maliyet yönetimi, bir işletmeyi yürütmekle ilgili maliyetleri planlama ve kontrol etme sürecidir. Maliyetleri daha etkin bir şekilde bütçelemek, tahmin etmek ve izlemek için maliyet bilgilerini toplama, analiz etme ve raporlamayı içerir.

Maliyet Yönetiminin Amaçları

  • Bir ürün veya hizmetin giderlerini ürün ya da hizmetlerin yaşam döngüsü performansının değerlendirmesini yapmak,
  • Süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlendirmek, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek,
  • Süreç ve faaliyetlerin maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek, maliyet yapılarını en elverişli hale getirmek, performans değerlendirmesine olanaklar sağlamak, gelişen teknolojilerin biçimlendirdiği yeni ortamlar ile uyum sağlamak maliyet yönetiminin amaçları arasında yer alır.

Maliyet yönetim amaçlarını özetlemek gerekirse; küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile işletmelerin yeni veya elindeki mevcut ürünlere inovatif özellikler katma isteği rekabeti beraberinde getirmiştir. İşletme yöneticileri maliyeti düşürerek çok miktarda değil; müşterilerin beğeni ve talepleri doğrultusunda üretim yapmak için çalışmalara başlamışlardır.

BT Maliyet Yönetimi

BT maliyet muhasebesi olarak da adlandırılan bilgi teknolojisi (BT) maliyet yönetimi, BT ile ilgili harcamaları kontrol etmek ve gereksiz harcamaları ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen iş süreçlerini temsil eder. BT varlık yönetiminin alt bir bileşeni olan BT maliyet yönetimi mevcut BT yapısında maliyet oluşturan tüm varlıkların iş değeri, verimlilik ve maliyet açısından değerlendirilmesini sağlar.

İşletmeler için BT Maliyet Yönetiminin Önemi

İşletmeler için BT maliyet yönetimi, doğru bir dijital dönüşüm gerçekleştirmek ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemlidir. Stratejik bir iş planında, BT maliyet yönetimi kısmı BT satın alımları, çalışan işgücü maliyetleri, dolaylı harcamalar, doğrudan harcamalar ve genel giderler dahil olmak üzere BT ile ilgili alanların giderlerinin izlenmesini içerecektir.

Temel BT Maliyetlerine Örnekler

  • Uygulama ve yazılım maliyetleri
  • Sunucu maliyetleri
  • Donanım maliyetleri
  • Danışmanlık maliyetleri
  • Ek bakım ve geliştirme maliyetleri

BT Maliyet Optimizasyonu Nedir?

BT Maliyet Optimizasyonu, işletme için en verimli ve maliyet açısından en uygun bir BT yapısı oluşturma sürecidir. Bu süreçte işletmenin mevcut varlıkları maliyetleriyle birlikte incelenerek BT değeri düşük olan varlıkların elden çıkarılmasını amaçlar. Şirket için BT değeri düşük olan giderlerin ortadan kaldırılması veya aynı fonksiyona sahip daha düşük giderli muadilleri ile değiştirilmesi BT maliyet optimizasyonu kapsamında gerçekleştirilen işlemlerdir.

BT Maliyet Yönetimi Yazılımı

BT varlık yönetimi çözümleri sunan Loggle, BT maliyet yönetimi yazılımı (IT Cost Management) sunmaktadır. Loggle’ın çözümü ile tüm BT varlıklarınıza ait detaylı bilgileri maliyetleriyle birlikte kolayca takip edebilir ve BT giderlerinizi optimize edecek verilere ulaşabilirsiniz.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.