Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

Etkili BT Varlık Yönetimi İçin İpuçları

Etkili BT Varlık Yönetimi İçin İpuçları

BT Varlık Yönetimi (IT Asset Management) Nedir?

BT Varlık Yönetimi (IT Asset Management), bir grubun veya kuruluşun tüm yaşam döngüleri boyunca sorumlu olduğu BT varlıklarının değerinin yönetilmesine ve bu varlıkların potansiyellerinin gerçekleştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımı ifade eder. BT Varlık Yönetimi (ITAM), bir şirketin geçmiş ve güncel bilgisi hakkında veriyi koruyarak BT altyapısının tanımlanıp kontrol edilmesidir. Şirketlerdeki BT ekipleri, fiziksel ve sanal varlık bileşenlerinin yönetilmesinden de sorumludur. BT Varlık Yönetimi, BT tarafındaki olası riskleri önceden görme ve önlem alma avantajı sağlar.

Güçlü BT Altyapısı için Gerekenler

  • Yüksek performanslı depolama sistemleri: Verileri depolayıp yedekler ve olağanüstü durumlarda bir veri kurtarma sistemi içerir.
  • Düşük gecikme süreli ağlar: Veri akışının gecikmesini azaltmak için kurumsal düzeydeki altyapı bileşenlerini kullanır.
  • Güvenli altyapılar: Bilgi erişimini ve veri kullanılabilirliğini kontrol eden sistemleri içerir. Ayrıca bir işletmeyi, verilerin bulunduğu her yerde ihlallere ve siber saldırılara karşı koruyarak müşterilerin güvenini sürdürebilir.
  • Geniş Alan Ağları (WAN'lar): Trafiği öncelik sırasına koyarak ve belirli uygulamalara gerektiğinde daha fazla veya daha az bant genişliği vererek ağı yönetir.
  • Sanallaştırma: Sunucuların daha hızlı tedarik edilmesini sağlar, çalışma süresini artırır, olağanüstü durumdan kurtarmayı iyileştirir ve enerji tasarrufu sağlar.
  • Sıfır kapalı kalma süresi: İş operasyonlarındaki kesintileri azaltmayı amaçlar ve maliyetleri düşürmek ve kârları artırmak için sistemin kapalı kalma süresini ortadan kaldırır.

Şirketlerde Bilgi Teknojilerinin Yeri

Bilgi Teknolojileri terimi iş dünyasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Her türlü elektronik veriyi oluşturmak, işlemek, saklamak, korumak ve değiştirmek veya bunlara erişmek için kullanılan depolama ile ilgili teknolojidir. Kısacası bilgi aktarımı için teknoloji kullanılarak her türlü imkandan faydalanmasıdır ve stratejik anlamda da şirketler için önem taşır.

İçinde birçok meslek dalını bulunduran BT, gündelik hayatımızda oldukça yer edinmiş durumda. Rekabetin oldukça arttığı bugünlerde şirketlerin geleceği ve başarılı olması büyük ölçüde BT kullanımına bağlı hale gelmiştir.

Şirketler için BT Varlık Yönetiminin Önemi

Tek Bir Kaynağa Bağlı Olunması

Birçok şirkette varlıklar farklı yerlerde farklı kişiler tarafından takip edilir. Böylece toplanan veriler merkezileştirilemez, bu durum çeşitli hatalara yol açar. BT Varlık Yönetimi, bağımlılıkları azaltarak bu işlemi kolaylaştırır ve böylece şirketler zamanını daha verimli bir şekilde kullanabilirler.

Gereksiz Maliyetlerin Ortadan Kaldırılması

BT Varlık Yönetimi bilgileri güncel tutar ve kullanımı iyileştirir. Gereksiz satın alımlarından kaçınır ve böylece israf engellenmiş olur. Kontrol artırır ve yasal olarak güvence sağlar. Şirkette meydana gelen bu iyileşmeler şirketlere maliyet tasarrufu sağlar.

Modern Kurumsal Mimarinin Oluşturulması

BT Varlık Yönetimi, olay yönetimi ve sorun yönetimi dahil olmak üzere birçok süreçte kritik rol oynar. Organizasyonun daha yenilikçi olmasını ve daha hızlı değer kazanmasını sağlar. Ekipler doğru veriler ile daha sağlıklı ve verimli işler ortaya çıkarır. Ortaya çıkabilecek riskleri ve durumları önceden tahmin edip, önlem alabilirler. Bu da rekabet anlamında şirkete avantaj sağlar. Şirketler için BT Varlık Yönetimi stratejik öneme sahiptir.

BT Varlık Yönetiminin Şirketler için Faydaları

Planlama ve Hedefler

Bir kuruluşun varlık yönetim sistemini uygulama eğiliminde olduğu ana konu, bir varlık yönetimi politikası oluşturmak için uygun planlama ve hedefler belirlemektir.

Doğru planlama, kuruluşa hedefleri belirlemede ve sistemin uygun hedeflere ulaşmadaki rolünü tanımlamada yardımcı olacaktır. Sistemi verimli bir şekilde kurmak ve işletmek için gerekli yapıları, rolleri ve sorumlulukları içerecektir. İlgili konular sürekli iyileştirme, risk yönetimi ve paydaş desteği olabilir.

BT Güvenliği

BT Varlık Yönetiminin zayıf oluğu şirketlerde bilgi güvenliği risk altına girer ve şirketler dışarıdan gelen saldırılara karşı oldukça savunmasız hale gelirler. BT Varlık Yönetimi yazılımı ayrıca bir yöneticinin lisanslı yazılım kullanımını denetleyerek ve istenmeyen yazılımları yasaklayarak yazılım varlıklarını izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Güncel olmayan, eksik veya düzgün yönetilmeyen varlık verileriyle, iş operasyonlarınızı etkileyen güvenlik olaylarının tespit olasılığı ve etkisi önemli ölçüde artar.

Kaliteli BT Varlık Verileri

Yazılım, kullanıcılar, iş süreçleri, entegrasyonlar ve bağımlılıkların tümü, BT varlık veri kayıtlarınızdan referans alınır. Analistleriniz ve planlamacılar, hangi varlıklara sahip olduğunuzu, nerede bulunduklarını ve bunları kimin kullandığını anlayarak, iş operasyonlarınızı nasıl optimize edeceğiniz ve çalışan verimliliğini nasıl artıracağınız konusunda daha bilinçli önerilerde bulunabilecektir.

Etkili BT Yönetimi için İpuçları

BT Varlıklarınızdan Sorumlu Olacak Kişi veya Ekip Belirleyin

Şirketler BT Varlık Yönetimi süreçlerini etkin hale getirmek için düzenli bir yapı kurmalıdır. BT Varlık Yönetimi süreçlerinden sorumlu kişi veya ekipler BT Varlık Yönetimi kapsamında gerekli tüm adımları kurgulamalı ve uygulamalıdır.

BT Envanterinizi Oluşturun

Öncelikle merkezi bir varlık deposu oluşturmalısınız ve bu depo BT yazılım ve donanım bileşenlerinizi içermelidir. Kendi işletim sisteminize göre bir kurulumuna göre komut tabanlı tarama, etki alanı tabanlı tarama, ajan tabanlı tarama ve dağıtılmış varlık tabanlı tarama gibi geniş bir kullanılabilir. Tarama ve keşif teknikleri listesinden birini seçmelisiniz. Varlıkları daha etkili kullanabilmek adına onların hakkında daha fazla bilgiyi de eklemek önemlidir.

Varlıklarınızı Şemalandırın

Bilgilerinizi, bağlantılarınızı ve bunların ilişkilerini şemalandırmak daha iyi plan yapmanızı ve sorunları daha rahat görebilmenizi sağlar.

Varlık Yönetimini ITIL Süreciyle Beraber Yürütün

Stratejik kararlar alınabilmesi için BT’ye ITIL sürecinin de dahil edilmesinin Olay Yönetimi, Problem Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi gibi süreçlerin daha rahat ilerlemesine faydası olacaktır.

Verileri Raporlamaya Kolay Hale Getirin

Sürekli ve düzenli raporlar hazırlamaya uygun bir ortam yaratarak BT altyapınızın güncel verilerine her ihtiyaç anında erişilebilmesini sağlayabilirsiniz.

BT Varlık Yönetimi Çözümü

MDP Group'un markası olan Loggle, Türkiye'nin ilk ve tek yerli BT Varlık Yönetimi çözümüdür. Loggle; yazılım envanter yönetimi, donanım envanter yönetimi, lisans yönetimi, entegrasyon yönetimi ve daha birçok sürecin tek platformdan yönetilmesini sağlamaktadır.

BT Varlık Yönetimi süreçlerinizi Loggle ile nasıl daha etkili bir hale getirebileceğinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.