Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

Kurumsal Mimarinin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Kurumsal Mimarinin Dijital Dönüşümdeki Rolü

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya mevcut olanları değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir.

Dijital düşünmek, esnek ve çevik olmak için önemli bir faktördür. Dijitalleşme, işin yapılma şeklini değiştirmek veya yeni iş türleri yaratmakla ilgili değildir. Dijitalleştirme, kayıtlarınızın bilgisayar üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlayarak sonsuz bir hizmet sunar. Dijital teknoloji geliştikçe, insanlar sadece eski şeyleri daha hızlı yapmak için değil, aynı zamanda iş teknolojisini yeni şekillerde kullanmak için fikirler bulmaya başladılar. Bu, dijital dönüşüm fikrinin şekillenmeye başladığı zamandır. Yeni teknolojileri uygulamak için sürekli yeni fikirler üretiyoruz. Dijital çağa sıkı sıkıya bağlı olduğumuz için, her türlü kuruluş teknolojik dönüşüme farklı ve etkili şekillerde katılıyor.

Dijital dönüşüm her sektörü etkiliyor. İşletmenizin hangi ürün veya hizmet aracılığıyla gelir elde ettiği önemli değil, teknolojik yenilikler araçlarınızı değiştirebilir ve dönüştürebilir.

Dijital Dönüşüme Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler:

 • Müşteri deneyimi
 • Operasyonel çeviklik
 • Kültür ve liderlik
 • İş gücü etkinleştirme
 • Dijital teknoloji entegrasyonu

Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Dijital dönüşüm, özellikle işletmelerin verimlilik ve rekabetçiliklerini artırmak için her geçen gün daha önem kazanıyor. Dijital dönüşüm, işletmelere daha fazla müşteriye ulaşma, kar marjlarını arttırma ve maliyetleri düşürme fırsatları sağlıyor. Ayrıca, işletmelere yeni pazarlara, ürünlere ve hizmetlere yönelme kabiliyeti de veriyor. Dijital dönüşüm, işletmelere daha verimli çalışma ve üretim ortamları sağlarken, çalışma biçimlerini ve şirket kültürlerini de güncel tutmada yardımcı oluyor.

Kurumsal Mimari Nedir?

Kurumsal mimari, bir kuruluşun BT altyapısını planladığı ve düzenlediği metodolojidir. Kurumsal Mimarinin analiz, tasarım, planlama ve uygulama bileşenleri ile istenilen iş sonuçlarına ulaşmak daha kolay hale gelir. Kurumsal mimari bu noktada yol göstericidir.

İş dünyası hızla değişmeye devam ediyor. Yeni teknoloji, insanların çalışma şeklini değiştiriyor ve ekip üyelerinin herhangi bir zamanda herhangi bir yerden çalışmasına izin veriyor. Kurumsal mimari, bir zaman ufku boyunca iş hedeflerine ulaşmak için hareket eden yolları tanımlar. Teknoloji geliştikçe EA, BT performansı ile iş geliştirme arasında bir denge kurulmasına yardımcı olur. EA'nın amacı, bir organizasyonun nasıl yapılandırıldığına ilişkin uyumlu ve kapsamlı bir plan oluşturmaktır. Kurumsal mimari modeli, işletmenin resmini uzun vadeli bir perspektiften çizer. Bu plan, iş süreçlerini, hiyerarşik yapıyı, bilgi sistemlerini ve teknolojileri açıklar. EA, modern yeniliklerin benimsenmesine de olanak tanır.

Kurumsal Mimarinin Genel Hedefleri

 • Etkinlik: EA, temel ve doğru süreçler için bir iş akışı oluşturur. Bir EA planı, işletme tarafından belirlenen çıktıların nasıl elde edileceğini tanımlar.
 • Verimlilik: Kaynakları yeniden kullanma ve fazlalıkları ortadan kaldırma yeteneği, çerçeve içinde açıkça belirtilmiştir. İş süreci modelleme ve iş akışı eşlemesi, daha fazla işbirliğine olanak sağlayabilir.
 • Çeviklik: Kuruluşlar, eski teknolojiyi ve yeni teknolojiyi benimsemeyi birleştirmek için EA'yı arıyor. Doğru bir model, teknoloji risklerini değerlendirecek ve BT'nin iş hedefleri doğrultusunda ne zaman ve nasıl iyileştirilebileceğini belirlemek için gereken izleme, ölçümler ve analizlere rehberlik edecektir.
 • Süreklilik: Lider kuruluşlar için kritik iş operasyonlarını sürdürmekten daha önemli bir şey yoktur. EA, yüksek süreklilik sağlamak için BT ve iş süreçlerini standartlaştırır.

EA kullanan işletmeler daha duyarlı bir BT sistemine sahiptir. Bunun nedeni, EA yollarının verilerin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmasıdır, bu da yasal uyumluluğu basitleştiren kullanılabilirlik anlamına gelir. EA ayrıca tüm kuruluş için şeffaflığı artırarak işbirliğini teşvik eder.

Kurumsal Mimarinin İşletmelere 5 Faydası

 1. Geliştirilmiş Çeviklik: Kurumsal mimari, bir kuruluşun değişen müşteri ve pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesi için ihtiyaç duyduğu çerçeveyi ve süreçleri sağlar. İyi tanımlanmış bir mimariye sahip olan bir kuruluş, pazardaki herhangi bir değişikliğe hızla yanıt verebilir ve yeni fırsatlardan yararlanabilir.
 2. Geliştirilmiş İşbirliği: Kurumsal mimari, bir kuruluş içindeki farklı departmanlar ve ekipler arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak, kaynakların ve bilgilerin paylaşımını kolaylaştırır. Bu, iletişimi geliştirmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.
 3. Maliyet Tasarrufları: Kurumsal mimari, gereksiz süreçleri ortadan kaldırarak ve operasyonları kolaylaştırarak maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilir. Bu hem zaman hem de para açısından maliyet tasarrufu sağlayabilir.
 4. Geliştirilmiş Görünürlük: Kurumsal mimari, bir kuruluşun operasyonlarına ilişkin görünürlük sağlayarak, iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve düzeltici önlem almayı kolaylaştırır.
 5. Artırılmış Güvenlik: Kurumsal mimari, güvenlik politikaları, prosedürleri ve kontrolleri oluşturarak ve uygulayarak güvenliği artırmaya yardımcı olabilir. Bu, bir kuruluşun verilerini ve kaynaklarını olası tehditlerden korumaya yardımcı olabilir.

Dijital Dönüşüm İçin Kurumsal Mimari

Dijital bir platform, kurumsal mimarinin sonucudur. İş, veri, uygulama ve teknoloji bileşenleri dijital bir platformda saklanır. Kurumsal mimari, dijital hizmetlerin hızlı tasarımına, geliştirilmesine, dağıtımına ve teslimine olanak tanır.

Modern işletmeler şu anda iş dünyasının hem verimliliğini hem de etkinliğini artırma baskısı altındadır. İşletmenin stratejik yönüne ulaşmak ve yeni ve gerçek potansiyelin kilidini açmak için operasyonlar yürütürler. İşletmeler bu koşullara uyum sağlamalı ve BT varlıklarını ve kaynaklarını iş süreçleriyle entegre etmelidir. Değişen çevreye ve pazara etkin bir şekilde cevap verebilmek bu noktada çok önemlidir. Kurumsal Mimari (EA), şirketleri mevcut ve istenen durumları belgeleme sürecinde destekler. Firmaların dijital altyapısı, süreçleri ve yetenekleri bu süreç için büyük önem taşımaktadır. EA, belirli iş hedeflerine ulaşmak için bir strateji olarak kabul edilir ve firmaların çevik, uyarlanabilir, yüksek kaliteli hizmetler sunması, müşteri odaklı olması gerekir ve şirket genelinde daha iyi kararlar alma gibi hedeflerine ulaşmalarını sağlar. EA, şirketlerin tasarımında da çok önemli bir faktör olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, şirketlerin stratejik hedeflerinin mevcut ve arzu edilen durumlarını belgelemektedir.

Kurumsal Mimari (EA), iş çabalarını, iş süreçlerini ve ilgili BT ortamını desteklemek için önemlidir.

Dijital Dönüşüm İçin Kurumsal Mimari Süreçleri

Dijital dönüşüm için kurumsal mimari süreçleri, mevcut ve gelecekteki teknoloji ihtiyaçlarının haritasını çıkarmayı, boşlukları belirlemeyi ve boşlukları kapatmak için bir plan geliştirmeyi içerir. Bu, iş hedeflerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmeyi ve bu ihtiyaçları karşılamak için bir strateji geliştirmeyi içerir. Ayrıca, mevcut BT mimarisinin belirlenmesini ve dijital dönüşümü desteklemek için hangi uygulama ve sistemlerin değiştirilmesi veya yükseltilmesi gerektiğinin belirlenmesini de içerir.

Dijital dönüşüm için temel kurumsal mimari süreçleri genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Vizyonu oluşturun: Başarılı bir dijital dönüşümün ilk adımı, istenen sonuçlar ve iş hedefleri için net bir vizyon oluşturmaktır. Bu, kuruluş genelindeki paydaşlarla işbirliği içinde yapılmalıdır.
 2. Mevcut manzarayı analiz edin: Bir sonraki adım, mevcut manzarayı analiz etmek, temel iş süreçlerini ve sistemlerini belirlemek ve hangilerinin muhafaza edilmesi, değiştirilmesi veya kullanımdan kaldırılması gerektiğini belirlemektir.
 3. Hedef mimariyi tanımlayın: Hedef mimari, istenen sonuçların ve hedeflerin karşılanmasını sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. Bu, istenen iş sonuçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyulacak çeşitli bileşenlerin, teknolojilerin ve süreçlerin anlaşılmasını içermelidir.
 4. Yol haritasını geliştirin: Yol haritası, gerekli kaynakların, zaman çizelgelerinin ve bağımlılıkların tanımlanması da dahil olmak üzere, hedef mimariye nasıl ulaşılacağına dair bir plan sağlamalıdır.
 5. İzleme ve ayarlama: Son adım, istenen sonuçlara ulaşıldığından emin olmak için yol haritasını gerektiği gibi izlemek ve ayarlamaktır. Bu devam eden bir süreçtir ve paydaşlardan ve son kullanıcılardan gelen geri bildirimleri içermelidir.
Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.