Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Nedir?

BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Nedir?

Günümüzde her geçen gün hızla gelişen teknoloji iş dünyasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu durumun bir sonucu olarak iş ve BT kavramlarını birbirinden ayırtmak gittikçe imkansızlaşıyor. Bir kuruluşta günlük işlerin sorunsuz ve aksamadan çalışması için kullanıcıların tüm teknolojiyi potansiyeline göre kullanması gerekir ve BT çözümleri bu süreçlere entegre edilmelidir. BT Hizmet Yönetimi bu ihtiyacı gidermeye yardımcı olur.

BT Hizmet Yönetimi, son kullanıcıyı tatmin etmek amacıyla kuruluşun BT hizmetlerinin sunumunu işletmenin ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmeyi hedefler. BT Hizmet Yönetimi doğru süreçleri, kişileri ve teknolojiyi bir araya getirerek kuruluşların iş hedeflerine daha kolay ve daha verimli bir şekilde karşılamalarına yardımcı olan BT ürünleri ve hizmetleri sunmak için tanımlanmış politikalar, süreçler ve yöntemler kümesini kapsar.

BT Hizmet Yönetimi Nedir?

BT Hizmet Yönetimi (ITSM), bir kuruluşun BT hizmetlerini kuruluşun ihtiyaçları ile uyumlu hale getirerek son kullanıcıya odaklanarak tasarlama, sunma, yönetme ve iyileştirme amacıyla tasarlanmış süreç ve yöntemler kümesinin birleşimidir. BT Hizmet Yönetimi bir kuruluşun büyümesine yardımcı olmak için müşteri merkezli BT hizmetleri geliştirir ve destekler.

BT Hizmet Yönetimi karmaşık bir disiplindir ancak temel konsepti bilgi teknolojilerinin (BT) hizmet olarak sunulması gerektiği inancıdır. BT Hizmet Yönetimi bir kuruluştaki her bir kullanıcı için her bir BT kaynağının en iyi şekilde dağıtılmasını, çalışmasını ve yönetimini sağlamayı ve sürdürmeyi hedefler.

BT Hizmet Yönetimi Süreçleri Nelerdir?

BT Hizmet Yönetimi kuruluşların BT hizmetleri yeteneklerini, nasıl performans gösterdiğini, değişiklik yaptığını ve sorunlarla karşılaştığında ne olacağını yönetmesine yardımcı olur. Bu süreçler öncelikle Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (ITIL) çerçevesinde tanımlanır ancak BT Hizmet Yönetimi (ITSM) çerçevelerinde çeşitli biçimlerde görünen çeşitli ana kategorilere ayrılır.

Olay Yönetimi

Olay Yönetimi, BT hizmetlerinde meydana gelebilecek sorunları veya kesintiye uğradığında kesinti nedeniyle oluşabilecek aksaklıkları kullanıcılara ve işletmeye en az etki ile hizmet kullanılabilirliğini geri yüklemek ve sorunun yinelenmesini önlemek için iyileştirmeler yapmak amacıyla bir olaya yanıt verme işlemini tanımlar.

Sorun Yönetimi

Sorun Yönetimi bir olayın temel nedeni belirlemeye yardımcı olur ve aynı zamanda kök nedene yol açan faktörleri ve onu ortadan kaldırmanın yollarını belirleme işlemidir. Sorun Yönetimi hizmet teslimini ve performansını artırmak için sorunları kalıcı olarak düzelmeye imkan tanır.

Değişiklik Yönetimi

Değişiklik Yönetimi, BT hizmet kesintileri, uyumluluk sorunları ve kritik sistemlerde yapılan değişikliklerden meydana gelebilecek riskleri azaltan süreç ve uygulamaların oluşturulmasıdır ve darboğazları önlemek için şeffaflık sağlar.

Hizmet İsteği Yönetimi

Hizmet İsteği Yönetimi, uygulamalara erişim istekleri, yazılım geliştirmeleri ve donanım güncelleştirmeleri gibi çok çeşitli müşteri hizmetleri isteklerini işlemek için yinelenebilir bir yordamdır ve genellikle müşterilerin bilgi sahibi olmalarına ve belirli görevleri otomatikleştirmelerine büyük ölçüde fayda sağlar.

BT Varlık Yönetimi

BT Varlık Yönetimi bir kuruluşun sahip olduğu tüm donanım ve yazılım varlıklarını yaşam döngüsü boyunca izlemeye, uygun şekilde güncelleme yapmaya ve nasıl etkileşime girdiklerini denetlemeye yarayan bir yordamdır.

Bilgi Yönetimi

Bilgi Yönetimi, bir kuruluşun BT hizmetleriyle ilgili bilgi ve bilgilerini oluşturma, paylaştırma, kullanma ve yönetme sürecidir ve bilgiyi aranabilir ve sürekli güncellenen şekilde kullanarak örgütsel hedeflere ulaşmak için multidisipliner bir yaklaşımı ifade eder.

BT Hizmet Yönetiminin Avantajları

Kuruluşlar hangi büyüklükte olursa olsun her kuruluş bir şekilde BT Hizmet Yönetimine katılır. BT Hizmet Yönetimi, BT hizmetlerine ek olarak olayların, hizmet isteklerinin, sorunların, değişikliklerin ve BT varlıklarının kolaylıkla izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Etkili bir BT Hizmet Yönetiminin kuruluşun genel işlevi üzerinde olumlu etkileri vardır.

  • Standardizasyon ve entegrasyon

BT Hizmet Yönetimi departmanlar arasında BT prosedürlerini standartlaştırmaya yardımcı olur ve bu işlevleri desteklemek için özel olarak tasarlanmış ITSM araçları bulunur. BT çalışanlarının işlerini yapmasına yardımcı olan ITSM araçlarını doğru kullanmak iş süreçlerini kolaylaştırır. Bununla birlikte ITSM araçlarının kullanımı farklı departmanlar arasındaki eşitlemeyi de geliştirir ve çalışanların görevleri daha iyi yapmalarına imkan tanır.

  • Gelişmiş yatırım getirisi

BT Hizmet Yönetimi kullanmak kuruluş içindeki BT hizmetlerini kolaylaştırır ve böylelikle üretkenliği artırır. Kuruluş içindeki üretkenliğin artması daha fazla gelir demektir.

  • Zaman ve çaba tasarrufu

BT Hizmet Yönetimi ekiplerin iş akışı süreçlerini daha ayrıntılı olarak yönetmesine izin verir ve basitleşmesi gerek yordamları belirleyebilir. Bununla birlikte BT Hizmetimi bir yordamdaki bazı adımların otomasyona alınmasına da imkan tanır. Böylelikle ekiplerin üstüne düşen iş azalır. Daha az çaba harcayarak daha kısa sürede işlerini bitirebilirler.

  • Görselleştirme

BT Hizmet Yönetimi araçları bir iş akışı sürecinin nasıl göründüğünü anlamak için akışların hızlı ve kolay bir şekilde görselleştirilmesini sağlar. ITSM araçları ile bir iş akışındaki adımları yeniden düzenleyebilir, gereksiz olanları ortadan kaldırabilir, adımları otomatikleştirebilir ve bir işlemin nerede basitleştirilmesi gerektiği tam olarak belirlenebilir.

  • Maliyet tasarrufu

BT Hizmet Yönetimi kuruluşlara değer katacak gelişmiş BT çözümleri sunar. Teknolojik aksaklıkları düzeltmek için zaman ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olur ve kuruluşun genel büyümesine katkı sağlayan işlevlerin geliştirilmesinde önemli rol oynar.

  • Performansı ve verimliliği artırma

BT Hizmet Yönetimi araçları kullanmak çalışanların ihtiyaç duydukları bilgilere daha kısa zamanda ulaşmalarına imkan tanır. Bu bir sorunu çözmek için gerekli süreyi ve çabayı azaltır ve verimliliği artırır. ITSM çalışanların raporlarını sorunsuz bir şekilde sıralamasına imkan tanıyarak gelecekteki hata risklerini azaltır.

  • Varlıkları yönetme

BT Hizmet Yönetimi kullanarak hem yazılım hem donanım varlıkları 7/24 gözlemlenebilir. Bu durum BT varlıklarını yaşam döngüleri boyunca etkin bir şekilde yönetmeye imkan tanır. Bununla birlikte veri kaybı riski ve güvenlik tehditlerini de önlemeye yardımcı olur.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.