Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

BT Varlık Yönetimi Yazılımı Nedir?

BT Varlık Yönetimi Yazılımı Nedir?

Günümüz dijital çağında işletmeler BT odaklı dünyada rekabet etmek için üretkenliği artırmak ve süreci daha otomatik yapmak için modern teknolojileri kullanır. Şirket içindeki çeşitli ekipler iş ihtiyaçlarına göre her geçen gün yeni teknolojiler kullanmaya başlar. Şirket içinde yönetilecek çok sayıda donanım ve yazılım varlığının olması bu varlıkları izlemek ve yönetmek için merkezi bir konsola sahip olma ihtiyacı doğurur. BT Varlık Yönetimi Yazılımı bu ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir iş yazılımıdır.

BT Varlık Yönetimi Nedir?

BT Varlık Yönetimi temelde BT varlıklarının yaşam döngüsünü ve envanterini yönetmek amacıyla tasarlanmış iş sürecidir ve BT Varlık Yönetimi Yazılımı ile donanım ve yazılım varlıklarınızı izlemek ve yönetmek iş büyümesi için birçok yönden önem taşır.

BT Varlık Yönetimi (ITAM), bir kuruluşun sahip olduğu tüm varlıkların satın alımından elden çıkarılıncaya kadar yaşam döngüsü boyunca envanterini tutmaya imkan sağlayan bir dizi iş uygulamasıdır. İş ortamında bulunan bütün yazılım ve donanım ögeleri bir kuruluşun varlık ekosistemini oluşturur. BT Varlık Yönetimi, BT ekosistemindeki taktiksel ve stratejik karar alma dahil olmak üzere bu varlıkların yaşam döngüsünü yönetmek için sözleşme, envanter, finansal ve risk yönetimi sorumluluklarına katılır.

BT Varlık Yönetimi Yazılımı Nedir?

BT Varlık Yönetimi Yazılımı bir kuruluşun toplam varlık ayak izinin büyük bir bölümünü yönetir. BT varlıkları, şirketler için edinilmesi ve bakımı maliyetli varlıklardır. Varlıkların nasıl kullanıldığını anlamak ve yönetmek amacıyla kullanılan BT Varlık Yönetimi Yazılımı ile gereksiz donanım ve yazılım örnekleri bulunarak ve kaldırılarak genel gider maliyetleri azaltılabilir. BT Varlık Yönetimi Yazılımı BT ekiplerinin, kullanıcıların ve iş işlevlerinin ihtiyaçlarını destekler ve kuruluş kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamada kritik bir rol oynar.

BT Varlık Yönetimi Yazılımı Neden Önemlidir?

BT Varlık Yönetimi, araştırma firması Gartner tarafından "bir kuruluşun teknoloji stratejilerinin, mimarisinin, finansmanının, sözleşme ve kaynak bulma kararlarının iş değerini en üst düzeye çıkarmak için BT varlık yaşam döngüsü maliyetlerinin ve risklerinin doğru ölçümlenmesini sağlamak" olarak tanımlanıyor. Bu tanımdan yola çıkarak BT Varlık Yönetiminin sadece varlıkların envanterini çıkarmaktan ibaret olmadığı sonucuna varılmıştır. BT Varlık Yönetimi Yazılımı kullanıcıları, BT varlık verilerinin kullanılabilirliği ve bilgi değerine daha fazla odaklanırlarsa iş değerini de artırabilir.

  • Tek bir doğruluk kaynağı sağlar.

Çoğu zaman kuruluş içindeki varlıklar birbirinden farklı yerde birçok farklı insan tarafından izlenir. Bu durumun sonucu olarak ortaya varlık yönetimi kaosu çıkar. BT Varlık Yönetimi Yazılımı kuruluşun sahip olduğu tüm varlıkları merkezileştirir. Böylelikle BT ekipleri, yöneticiler ve tüm kuruluş için tek bir doğruluk kaynağı sunar.

  • Kullanımı iyileştirir ve atıkları ortadan kaldırır

BT Varlık Yönetimi Yazılımı bilgileri ve verileri daima güncel tutar. Bu durum gereksiz satın alımları önler ve lisanslama ve destek maliyetlerinden tasarruf ettirir. Artan kontrol güvenlik ve hukuk politikalarıyla ilgili oluşabilecek riskleri azaltır.

  • Güvenlikten ödün vermeden üretkenliği mümkün kılma

BT Varlık Yönetimi Yazılımı kuruluş içindeki tüm varlıkları görüntüleme ve yönetmeye imkan tanır. Böylelikle güvenliği tehdit eden bir unsur olduğunda bu yazılım üzerinden görüntülenebilir ve sonlandırılabilir. BT Varlık Yönetimi Yazılımı hassas verilere erişim sınırlandırılarak koruma altına alınabilir.

BT Varlık Yönetimi Yazılımının Şirketlere Faydaları

BT gelişmeye devam ettikçe güvenli ve kritik hizmetler için kuruluşların giderek daha dinamik hale gelen bulut ortamlarındaki değişiklikleri izleme ihtiyacı artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için BT Varlık Yönetimi Yazılımı kullanımı her geçen gün daha çok artıyor. BT Varlık Yönetimi Yazılımı işbirliğini etkin kılıyor, kuruluşun sahip olduğu hizmet yönetimi uygulamalarını destekliyor ve kuruluşlar için birçok fayda sağlıyor.

  • Bilinçli satın alma ve dağıtım kararları

BT Varlık Yönetimi Yazılımı ile kuruluşlar hangi varlıklara sahip olduklarını ve varlıkların ne için kullanıldığını anlayabilirler. Sürekli ve doğru olarak tutulan BT Varlık Yönetimi verileri kuruluşun geçmiş satın alma ve dağıtım kararlarını değerlendirmesine yardımcı olur ve gelecekte yapacağı satın alma ve dağıtım kararlarına rehberlik eder. Bununla birlikte BT Varlık Yönetimi Yazılımı dağıtım kararlarının iyileştirilmesine ve gerekli olmayan kaynakların satın alınmasını önlemeye yardımcı olur.

  • Otomatik envanter yönetimi

BT Varlık Yönetimi Yazılımı kuruluşa ait tüm ağ cihazlarını ve uygulamalarını kurumsal ekosisteme girdikleri andan ayrıldıkları ana kadar kayıt tutar. Böylelikle kuruluşlar kurumsal ekosistemlerindeki tüm varlıkları otomatik olarak keşfetme imkanına sahip olur.

  • İş sürekliliği

BT Varlık Yönetimi Yazılımı, varlık ve yapılandırma verileri ile liderlerin ve personelin işi etkileyen olayların etkilerini belirlemeye ve kullanıcılara geri yüklemek için daha güvenli kararlar almasına yardımcı olur. Bununla birlikte BT varlık ve yapılandırma verileri genellikle yedeklendiğinden veri kaybına uğrama riskini azaltır ve birçok duruma dirençli BT mimarilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

  • Lisans ve abonelik uyumluluğu

Kuruluşlar için varlık ekosistemi genişledikçe yazılım lisanslarını izlemek ve ihtiyaç duyulmayan kaynaklara yapılan ödemeler kritik bir sorundur. BT Varlık Yönetimi Yazılımı kuruluşun sahip olduğu lisansların tümünü görüntülemeye imkan tanır. Bununla birlikte BT Varlık Yönetimi Yazılımı yasal ve finansal riski olan uyumsuzluk sorununu tespit etmeye imkan tanır.

  • Toplam sahip olma maliyeti

Bir BT varlığının maliyeti varlığı edinmek için harcanan maliyetten çok daha fazladır. BT varlıklarının değer yaratması için yaşam döngüleri boyunca desteklenmesi ve bakımının yapılması gereklidir. BT Varlık Yönetimi Yazılımı BT varlıklarını yaşam döngüleri boyunca etkin bir şekilde kullanmak amacıyla geliştirilmiştir ve varlıkların tekrar edilmesini veya gereksiz satın alımları önlemeye yardım eder. Bunun sonucu olarak toplam sahip olma maliyetlerinden tasarruf etmeye imkan tanır.

  • Standardizasyon

Standart olmayan varlıklar demek onları yönetmek için gerekli uzmanlık eğitimlerinin çalışanlara sunmak demektir. BT varlıklarına standartlar uygulamak BT personelini daha üretken kılar ve kullanıcılara aşina oldukları bir sistem ve verilerle etkileşimde olma imkanı tanır.

  • BT Güvenliği

BT Varlık Yönetimi Yazılımı ile kuruluşlar sahip olduğu tüm donanım ve yazılımları kontrol edebilir ve görüntüleyebilir. Bu durum varlıkların kaybolmasını, zarar görmesini, güvenliği tehdit edecek bir unsurla karşılaşıp karşılaşılmayacağını öngörmeye yardım eder. Bununla birlikte yazılım lisanslarının takibi yapmaya yardımcı olur. Böylelikle yazılım lisans ve abonelikleri ile ilgili oluşabilecek yasal ve finansal sorunlarla karşılaşma riskini azaltır.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.