Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı Nedir?

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı Nedir?

Günümüzde her geçen gün artan ve gelişen teknolojiler ile birlikte BT departmanlarını çok fazla sayıda uygulamaya tanık oluyor. Buna ek olarak kuruluşlarda kullanılan uygulama sayılarındaki artış çoğunlukla geçmiş birleşmelerden ve satın almalardan, küreselleşmeden veya sadece organik büyümeden kaynaklanır. Artan uygulama sayıları nedeniyle BT departmanları gereksiz uygulama maliyetlerinden uygulamalar arasındaki entegrasyonların belirsizliğine kadar kritik sorunlarla karşı karşıya kalır. Uygulama Portföy Yönetimi (Application Portfolio Management) bu sorunlara çözüm olarak BT departmanları tarafından BT yazılım uygulamalarını başarıyla yeniden düzenlemek için kullanılan kanıtlanmış bir metodolojidir.

Uygulama Portföy Yönetimi kuruluşlara uygulamaların yaşam döngüleri boyunca birden fazla perspektifte envanter gerçekleştirmeye yardımcı olan bir süreçtir. Uygulama Portföy Yönetimi olmadan kuruluş için en iyi uygulamaları seçmek ve tüm sistemleri düzenlemek mümkün değildir.

Uygulama Portföy Yönetimi Nedir?

Uygulama Portföy Yönetimi (APM), bir kuruluşa ait tüm BT yazılım uygulamalarını ve yazılım tabanlı hizmetleri yönetmek ve yöneticilere her uygulamanın iş avantajlarını göstermek için şirket yazılım uygulamalarının ve ölçümlerinin envanterini sağlayan bir çerçevedir.

Uygulama Portföy Yönetimi, uygulama bakımı ve geliştirilmesi için işlevsel gereksinimleri belirlemeye yardım eder ve işlevsellik ve veri bağımlılığı açısından ilgili uygulamalardan oluşan bir portföyün yönetim sürecidir. Kuruluşların iş süreçlerini destekleme ve sürekli destek sağlama amacıyla kuruluşun sahip olduğu uyguamaların tasarımına ve dağıtımına yardımcı olur.

Uygulama Portföy Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı yukarıda yer alan tüm faydaları kuruluşlara sağlar. Ancak Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı en önemli avantajı kuruluşlara tüm uygulamalarını tek bir ekran üzerinden izleme imkanı tanır. Bununla birlikte Uygulama Portföy Yönetim Yazılımı maliyet azaltma, risk yönetimi ve iş desteği sağlar.

İnovasyon

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı mevcut uygulamaların en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Böylelikle geliştirme ekipleri uygulamaları yönetmek için harcadıkları zamandan tasarruf ederek yeni yenilikleri geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirler. Sonuç olarak Uygulama Portföy Yönetimi ile BT ekibinin önemli iş kararları almalarını ve daha hızlı ve daha verimli destek sağlamaları sağlanır.

İş sürekliliği

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı ekipleri en iyi uygulamaları kullanmak için teşvik ettiğinden özellikle sistem geliştirirken ve uygularken verimlilik artar. Bu durum şirketlerin temel işlerine odaklanmasını sağlar.

Platform kararlılığı

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı basitleştirilmiş entegrasyon ve birbirine bağlı sistemler aracılığıyla gelişmeyi hızlandırır. DevOps, Hizmet Masası, Uygulama İşlemleri ve Uygulama Geliştirme arasındaki veri akışı ve bilgi paylaşımı sayesinde meydana gelebilecek sorunlar kolay ve hızlı bir şekilde çözülür.

Daha fazla performans

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı sayesinde paydaşların üzerinde çalıştığı tasarım, geliştirme ve test çabaları senkronize olarak ilerleyebilirler. Bu durumun sağladığı bir avantaj olarak bakım maliyetleri ve bakım zamanı aralıkları en aza indirilir. Bununla birlikte Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı kritik uygulamaların kullanılabilirliğini ve performansını iyileştirir. Bu durum iş performansını ve gelir akışını önemli ölçüde arttırır.

Daha iyi son kullanıcı deneyimi

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı mevcut uygulamalarınızın kalitesini arttırır ve uygulama satın alma kararını doğru almaya yardımcı olur. Daha kaliteli uygulamalar demek daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve iç ve dış kullanıcılar arasında daha üretken iletişim demektir.

Daha yüksek verimlilik

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı sayesinde ekipler büyük ölçüde zamandan tasarruf ederek daha önemli işlere zaman ayırabilir. Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı üretkenliğin artmasına destek olur ve becerilere, süreçlere ve teknolojilere yapılan yatırımlardan maksimum sonuç almaya yardım eder.

Maliyetleri azaltır

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı, mevcut uygulamaların yaşam döngülerini tek bir platform üzerinden görüntülemeye imkan tanır. Bunun bir sonucu olarak kuruluşlar uygulamalarının bakımları ve yükseltmelerini planlayabilir, gereksiz uygulamalar için elden çıkarma karar verebilir. Bu durum maliyetlerin azalmasına neden olur.

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı Nedir?

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı, bir kuruluşa yukarıda bahsedilen tüm faydaları sağlamak amacıyla BT yazılım uygulamalarını ve yazılım tabanlı hizmetleri tek bir ekrandan yönetmeye imkan tanıyan bir yazılımdır. Kuruluşun sahip olduğu her uygulamanın değerini ve BT altyapısının bir bütün olarak sistem durumu hakkında raporlar oluşturmak için bir puanlama algoritması kullanır. Uygulama Portföy yazılımı bir uygulamanın yaşı, ne sıklıkta kullanıldığı, diğer uygulamalarla ilişkisi ve uygulamayı sürdürmek için gereken maliyetler ile ilgili ölçümler toplar. Topladığı bu ölçümler yöneticilerin uygulamaların saklama, güncelleme, emekli edilme veya değiştirme gibi önemli kararların alınmasında rol oynar.

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımının Faydaları nelerdir?

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı yardımıyla kuruluşlar hangi uygulamaları saklanacağını, yükseltileceğini veya ortadan kaldırılacağını belirleyebilir, uygulamaların envanterini çıkarabilir ve teknik ve iş değerini belirleyebilir. Bununla birlikte Uygulama Portföy Yönetimi maliyet azaltma, platform kondisyonu ile risk yönetimi ve gelişmiş iş desteği gibi çeşitli avantajlara sahiptir.

  • Uygulamalar üzerinde görünürlük ve kontrol

Uygulama Portföy Yönetimi kuruluşlara sahip oldukları uygulamalar hakkında yaşam döngüsü, maliyetler, dağıtımlar veya destekledikleri iş yetenekleri gibi birçok perspektifte uygulama envanteri çıkarmaya ve bu envanteri tek ekran üzerinden yönetmeye olanak tanır. BT portföy yöneticileri uygulamaları iş yeteneklerine bağlayarak BT yazılım varlıklarının kuruluş üzerindeki etkisini anlayabilir ve uygulamaları rasyonalize etmek için durum analizi yapabilir.

  • Uygulama rasyonalizasyonu

Uygulama Portföy Yönetimi araçları kuruluşların sahip olduğu uygulama portföyünü anlaması için birçok pano içerir. Örneğin uygulama yaşam döngüsündeki panolar bir uygulamanın ne zaman kullanımdan kaldırılacağını veya başka bir sürümle değiştirileceği ile ilgili bilgiler sunar. BT yöneticileri potansiyel tutarsızlıkları vurgulayan bu panoları kullanarak kuruluşun sahip olduğu uygulamaları rasyonelleştiirebilir ve BT dönüşümlerini daha iyi planlamaya yardımcı olur.

  • Teknoloji eskime riskini azaltma ve standardizasyon

Uygulama Portföy Yönetim Yazılımının araçları sayesinde uygulamaların yaşam döngülerine ait bilgiler görüntülenebilir. Uygulama Portföy Yönetimi yazılımı platformu üzerinden görüntülenen bu bilgilere dayanarak şirket içinde kullanılan uygulamaların kullanım ömrü ve standartlara uyup uymadığına dair kararlar alınabilir. Bu durum maliyetlerin azalmasını sağlar ve sahte teknolojilerin kullanımını önler.

  • Geliştirilmiş BT dönüşüm yol haritası

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı ile mevcut uygulamaların yaşam döngülerine ve maliyet varsayımlarına dayanarak kuruluş için gelecekteki BT projeleri simüle edilebilir ve varsayımların sonucu analiz edilebilir. BT departmanı BT sistemleri üzerindeki etkiyi görüp farklı senaryoları karşılaştırarak BT dönüşümünü planlar ve yürütür. Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı sayesinde BT dönüşümü hızlandığından BT departmanı tasarruf ettiği zamanı yeni iş girişimlerine ayırarak inovasyona odaklanabilir.

  • BT operasyonlarında dış kaynak kullanımını kolaylaştırır

Bir kuruluş BT varlıklarının bir bölümünü dış kaynak olarak alırsa bu varlıkların ayrıntılı envanterini tutması ve potansiyel olarak alakasız uygulamaları kaldırması gerekir. Bu nedenle hangi uygulamaların tutulacağına hangi uygulamanın dış kaynak olarak satın alınacağına karar vermeden önce kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı kuruluşların BT uygulamalarının yol haritasını daha iyi anlamaya ve desteklemeye yardımcı olur.

Uygulama Portföy Yönetiminin Şirketler İçin Avantajları Nelerdir?

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı Şirketler için Neden Önemlidir?

Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı, bir kuruluşun yenilik yapabilmesi ve büyümesi için önemli bir faktördür. İş fonksiyonlarını modern uygulamalarla düzgün ele alınmasını sağlar ve iş sürelerini daha verimli daha hızlı ve daha az maliyetle yürütmeye imkan tanır.

Etkin bir Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımı kullanarak yönetilen uygulamalar daha güvenilirdir ve işlevsellik kaybına yol açabilecek arızalara daha azeğilimlidir. Bununla birlikte uygulamaları tek bir ekrandan görmenin sağladığı bir avantaj olarak olası güvenlik sorunlarını ve lisans sürelerinden kaynaklanabilecek yasal sorunları öngörmeye ve önlemeye yardımcı olur. Sonuç olarak Uygulama Portföy Yönetimi Yazılımının kuruluşlar için önemi çok yönlüdür.

Loggle kuruluşlara uygulamalarını tek bir ekrandan yönetmeye imkan tanıyan bir Uygulama Portföy Yazılımı sunar. Loggle ile tüm donanım ve yazılım varlıklarınızı tek bir ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Loggle hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.