Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi

Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
İçerikler

Uygulama Yönetimi (Application Management) Nedir?

Uygulama Yönetimi (Application Management) Nedir?

Günümüzde işletmeler iş ihtiyaçlarına göre herhangi bir uygulama kullanmadan iş yürütmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle şirketler her gün daha fazla uygulama kullanmaya başlıyor. Artan bu uygulama yığınının içinde şirketler iş süreçlerini yönetmekte zorlanıyor. Uygulama Yönetimi (Application Management) bu sorunu çözmek için kullanılan iş süreçlerini kapsamaktadır..

Uygulama Yönetimi, kuruluş içindeki tüm uygulamaları izlemek ve yönetmek amacıyla tasarlanmıştır. Herhangi bir uygulamanın kurumsal ve arka uç BT altyapısı boyunca optimum çalışması, performansı ve verimliliği için gerekli uygulamaları, teknikleri ve yordamları kapsar.

Uygulama Yönetimi Nedir?

Uygulama Yönetimi, uygulamaların kullanılmaya başlandığı andan elden çıkarılma anına kadar nasıl çalıştığını, bakımını, sürüm kontrolünü ve yükseltmelerini kapsayan yazılım uygulamaları için yaşam döngüsünü takip etme işlemidir. Uygulama Yönetiminin amacı son kullanıcı deneyiminden veritabanı, ERP gibi kurumsal arka ofis işlevleriyle tümleştirmeye ve en etkin şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Uygulama Yönetimi herhangi bir uygulamanın modernleştirilip modernleştirilmeyeceği, değiştirilmesi veya uygulamanın nerede barındırılması gerektiği gibi kritik kararlara ulaşmak amacıyla kullanılır. Bu kritik kararları alıp operasyonel uygulamaları sürdüren veya teknik uzmanlık sunan paydaşları vardır. Uygulama Yönetimindeki önemli paydaşlar; uygulama yöneticisi, departman sahipleri, geliştiriciler ve uygulama kullanıcılarıdır.

Uygulama Yönetimi yaşam döngüsü aracılığıyla operasyonel yeterlilik veya teknik uzmanlık sağlayan uygulamaları ve önemli paydaşları destekler ve yönetmeye imkan tanıyan bir hizmet operasyon işlevi olarak çalışır.

Uygulama Portföy Yönetimi Nedir?

Uygulama Yönetimi Stratejisi Nasıl Çalışır?

Herhangi bir uygulamanın satın-alma kararı verildikten sonra, uygulama yönetimi paydaşları uygulamanın hizmetlerini tasarlamak, test etmek, yönetmek ve iyileştirmek için gerekli becerilerin elde olmasını veya edinilmesini ve değişen ortam ve ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak teknik ekiplerle işbirliği halinde çalışırlar. Uygulama metodolojilerinin buluta evrimleştiği gibi bir uygulama yönetim sisteminin tam işlevleri sürekli olarak gelişir.

İşletmeler Neden Uygulama Yönetimi Yazılımı Kullanmalıdır?

Uygulama Yönetimi kullanmak mevcut verimliliği artırmaya, kullanıcı memnuniyetini artırmaya ve BT Ekiplerini sürekli mevcut veya giden teknolojiye geri dönmek yerine ilerlemeye odaklanmaya serbest bırakmaya imkân tanır.

Büyük Ölçekli İşletmeler için Uygulama Yönetimi Neden Önemlidir?

İşletmelerde kullanılan uygulamaların sayısı ve her uygulamanın karmaşıklığı genişledikçe mevcut BT ekiplerinin listeleri yönetmesi zorlaşır. Listeleri yönetmek zorlaştıkça BT ekipleri desteğin bütçelerini nasıl azaltacağından ve listelerin ne kadar artacağından endişe duyar. Bu durum kurumsal uygulama benimsemeyi yavaşlamasına neden olur.

Kuruluşlar bu uygulamalar için izleme, yönetim, hata düzeltme ve optimizasyon görevlerini bir Uygulama Yönetimi yazılımı sağlayıcısından dış kaynak sağlayarak bu biriktirme listelerini ve biriktirme listelerinin neden olduğu kullanıcı memnuniyetsizliğini, kesintileri ve diğer verimsizlikleri önlemeye yardımcı olur.

Uygulama Yönetimi yazılımı sağlayıcıları kuruluşların işlevlerinin uygulamalar aracılığıyla amaçlandığı gibi çalışmasına imkan sağlarken dahili ekipleri diğer projelere odaklanmaları için vakit kazandırır.

Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler için Uygulama Yönetimi Neden Önemlidir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en önemli kısıtlama aynı zamanda çok sınırlı dahili BT kaynaklarına dönüşen kaynak eksikliğidir. Bununla birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle insan kaynakları ve fiziksel altyapı eksikliğini dengelemek için bir araç olarak uygulamak gereklidir.

Uygulamaların beklendiği gibi çalışması ve iş kesintisine veya müşteri kaybına neden olmaması çok önemlidir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde uygulamaları tek bir kişinin yönetmesi için gereken doğru veritabanı ve uygulama yönetimi becerilerini bulmak zor olabilir. Uygulama Yönetimi yazılımı ile birbirinden farklı uygulama paketleriyle uygulamaları yönetmek için veritabanı uzmanlığına sahip bireylerle çalışılabilir.

Uygulama yönetimi yazılımı kullanmak için küçük veya büyük bir işletme olmanın bir önemi yoktur. Nasıl bir işletme olursa olsun Uygulama Yönetimi yazılımı kullanmanın tüm işletmeler için birçok faydası bulunur.

Uygulama Portföy Yönetiminin Şirketler İçin Avantajları Nelerdir?

Uygulama Yönetimi Yazılımı Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Uygulama Yönetimi kuruluşların yenilik yapabilmesinde önemli bir faktördür. İş süreci çözümlerini daha verimli, hızlı ve daha düşük toplam maliyet ile pazara sunabilir. Bununla birlikte etkili şekilde yönetilen uygulamalar daha güvenilirdir ve işlevsellik kaybına neden olabilecek hataya daha az eğilimlidir. Uygulama Yönetimi kuruluşlar için birçok fayda sağlar.

  • İnovasyona destek olur.

Uygulama Yönetimi yazılımı kuruluş içindeki uygulamaların en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Böylelikle uygulama geliştirme ekipleri yeni yenilikler yaratmaya ve geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilir. Bu durum çalışanların ve ilgili ekiplerin önemli iş kararları almalarına, daha hızlı, daha verimli çalışmalarına ve desteklerine neden olur.

Uygulama Yönetim yazılımı yeni işbirlikçi fikirleri ve sorunsuz bilgi akışına teşvik ettiği için ekipler arasındaki engeller yıkılır. Kuruluş içi iletişimi güçlendirir.

  • Performansı ve verimliliği artırır.

Uygulama Yönetimi yazılımı kritik uygulamaların kullanılabilirliklerini ve performanslarını iyileştirerek iş performansını ve gelir akışlarını artırır. Bununla birlikte Uygulama Yönetimi yazılımı ile becerilere, süreçlere ve teknolojilere yapılan yatırımlardan maksimum sonuç almaya yardımcı olur.

  • Platform kararlılığı sağlar.

Uygulama Yönetimi yazılımı basitleştirilmiş entegrasyon ve birbirine bağlı sistemler aracılığıyla geliştirmeyi hızlandırır. Yinelenen sorunları düzeltir ve gereksiz yükseltmeleri önlemeye yardımcı olur. Bu durum uygulama geliştirme ekibinin geliştirmeye tam konsantre olmasına neden olur.

  • Son kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Daha yüksek kaliteli uygulamalar daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bununla birlikte aynı zamanda iç ve dış kullanıcılar arasında üretken iş etkileşimini artırır. Böylelikle kalite artar ve paydaşların gereksinimleri ve beklentileri karşılanır.

  • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Uygulama Yönetimi yazılımı yardımıyla paydaşların tasarım, geliştirme ve test etme çabalarını senkronize etmelerine imkan tanıyarak bakım maliyetlerini ve aralıklarını azaltır. Bununla birlikte Uygulama Yönetimi yazılımı sayesinde toplantılara harcanan saati büyük ölçüde azaltır.

Uygulama Yönetimi yazılımı temel olarak kuruluşun kullandığı tüm uygulamalar için bakım ve izleme konusunda uzmanlaşmış harici bir sağlayıcıya sürekli destek sağlama görevini dış kaynak olarak sağlamaktır.

Loggle, sunduğu Uygulama Yönetim aracıyla şirketlerin satın aldığı ve kullandığı tüm uygulamaların tek bir platformdan yönetebilmelerini sağlamaktadır. Etkili bir uygulama yönetimiyle uygulama portföyünüzü optimize edebilir ve BT yatırımlarınızı etkili hale getirebilirsiniz.

Bültenimize abone olun

BT Varlık Yönetimi, Uygulama Portföyü Yönetimi ve Loggle hakkindaki son gelişmelerden haberdar olun.

loggle Loggle Nedir?

Loggle, şirketlerin BT varlıklarına dair bilgileri tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlayan bir çözümdür. Loggle, şirketlerin BT maliyetlerinin optimize edilmesine destek olur.

Daha Fazla Bilgi
© 2021 Loggle. Tüm Hakları Saklıdır.